1r BATXILLERAT
(1r BATX)

 This course allows guest users to enter

En aquest curs anire ficant apunts,videos,exercicis i arxius en Geogebra dels temes que es donaran. Després ficaré fitxes de treball per a preparar els examens.This course allows guest users to enter